Privacy notice

Integritetsskyddspolicy

Lindt & Sprüngli integritetssktddspolicy

Vad roligt att du har valt att handla hos oss på Lindt & Sprüngli (”Lindt”)! Vi hoppas att du är nöjd med våra produkter och tjänster och att du har en positiv upplevelse av vår internetbutik, hemsida, mobilapp och våra sidor i sociala medier (hädanefter kallade "Hemsidorna").

På Lindt tar vi behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Syftet med vår integritetsskyddspolicy är att på ett överskådligt och hanterbart sätt kartlägga hur vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker våra Hemsidor, ”offlineprogram” och butiker, eller deltar i våra evenemang.

Lindts kärnprinciper inkluderar skyddet av dina personuppgifter. Vi vill erbjuda en tjänst som är skräddarsydd efter dina specifika behov. Nedan följer en beskrivning av hur Lindt behandlar dina personuppgifter.


1. När gäller denna integritetsskyddspolicy?  

 

När du använder Lindts Hemsidor eller delar dina personuppgifter med oss, ger du samtidigt samtycke till att Lindt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetsskyddspolicy.  

Om du inte samtycker till denna integritetsskyddspolicy rekommenderar vi att du avstår från att använda eller besöka våra Hemsidor och/eller från att förse Lindt med dina personuppgifter. Lindt förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetsskyddspolicy. Du bör därför regelbundet se över den för att hålla dig uppdaterad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Eventuella materiella förändringar träder i kraft när de läggs upp på denna hemsida och du kommer att meddelas om dem inom skälig tid. 


2. Hur samtycker du?  

 

Lindt kommer endast att samla in, använda eller dela dina personuppgifter i enlighet med gällande regler och lagstiftning. Dina personuppgifter kommer i enlighet med GDPR att behandlas om  

 • du lämnat till samtycke till behandlingen (art. 6 p. 1 a),  
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en begäran från dig (art. 6 p. 1 b),  
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (art. 6 p. 1 c), eller  
 • behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen (art. 6 p. 1 f).  

Vi kommer att be dig om ditt ytterligare samtycke om vi måste använda din personliga information för syften som inte täcks av denna integritetsskyddspolicy. Du är inte tvungen att lämna sådant samtycke, men om du inte gör det kan din tillgång till vissa aktiviteter komma att bli begränsad. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida användning/behandling av personuppgifterna.  


3. Hur samlar Lindt in data? 

 

3.1 Personuppgifter 

Denna integritetsskyddspolicy tillämpas på personuppgifter som Lindt samlar in från personer eller enheter via ett antal olika källor (till exempel hemsidor, internetbutiker, mobilappar, sociala medier, event, eller kundengagemangstjänster) och, i vissa fall, från tredje parter.  

3.2 Typer av personuppgifter som behandlas 

Lindt behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för ett eller flera specifika ändamål. Vi behandlar följande uppgifter:  

 
Personuppgifter som du delar med oss direkt 

Lindt samlar in personuppgifter när du ber om information om oss, när du handlar våra produkter, anmäler dig till en tävling eller använder våra applikationer. Du kommer att bli informerad om vilka sorts uppgifter som är obligatoriska att utge samt vilka sorts uppgifter som du kan välja att utge. Typerna av uppgifter inkluderar:  

 • Personlig kontaktinformation så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din profilbild och dina demografiska uppgifter inklusive ålder, kön och hushåll eller plats.  
 • Inloggningsinformation till ditt användarkonto om du registrerar ett sådant hos oss eller uppgifter som du använder för att fylla i en enkät (namn, e-postadress, inloggnings-ID, användarnamn, lösenord och säkerhetsfråga). 
 • Betalningsinformation, så som namn, kreditkortsnummer, utgångsdatum och faktureringsadress, när du köper våra produkter online eller i en av våra butiker.  
 • Användargenererat innehåll, inklusive allt innehåll (till exempel foton, videor och personliga berättelser) som du skapar och delar genom att ladda upp det på någon av våra Hemsidor.  
 • Anställningsinformation så som dina CV:n, personliga brev och referenser som du skickar in när du ansöker om ett jobb hos oss.  
 • Data som avser regionen du befinner dig i om du tillåter att dela din plats för att kunna hitta närmaste Lindt chokladbutik.  

Information som samlas in automatiskt när du interagerar med våra Hemsidor 

 • Vi använder även så kallade cookies, “kakor”, och annan spårningsteknik vid insamlingen av vissa sorters information när du interagerar med våra Hemsidor och applikationer. Exempel på information som samlas in är IP-adresser, surfinställningar och vilka hemsidor du har besökt, samt information om din ”navigeringsupplevelse” (hur länge du besökt Hemsidorna). Du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. 
 • Vi samlar in personuppgifter från tredje parters sociala medie-hemsidor (så som “gilla”-funktionen på Facebook eller “följ”-funktionen på Twitter och Youtube) genom så kallade “plug-ins”. Insamlingen av denna data via plug-ins sker för att du ska kunna dela Lindts innehåll på dina sociala medier. Ytterligare information om hur denna data behandlas och nyttjas av tredje part på deras hemsidor, samt information om rättigheterna och inställningarna för skyddet av ditt privatliv på dessa tredje parts hemsidor, kan du hitta i data-eller integritetsskyddsavsnitten hos respektive part.  
 • Om du inte vill att Lindt, eller tredje parts hemsidor, allokerar data som samlats in via våra Hemsidor till ditt sociala medie-konto, behöver du logga ut från respektive sociala medie-hemsida innan du besöker Lindts Hemsidor.  

4. Om barns personuppgifter 

De flesta av våra Hemsidor är designade och avsedda för användning av vuxna. Om en Hemsida erbjuder innehåll till en yngre publik, kommer vi att be om samtycke från en förälder eller förmyndare innan vi samlar in personuppgifter. Sådant samtycke inhämtas om vi tycker att det är lämpligt eller om det är nödvändigt enligt tillämpliga lagar och regler (myndighetsåldern varierar från land till land). Om vi upptäcker att ett barns personuppgifter har förts över till oss utan sådant inhämtat samtycke från en förälder eller förmyndare, kommer denna data att raderas från vår databas. Föräldrarna eller förmyndarna till barnet kan kontakta oss och begära att barnets personuppgifter ska raderas eller att barnet ska avregistreras från vår Hemsida (se kontaktuppgifter nedan). I detta syfte kan vi be om en kopia av ett identifikationsdokument för att bekräfta föräldra- eller förmyndarskapet. 

Observera att Lindt följer tillämpliga lagar och regler avseende marknadsföring som riktar sig till eller berör barn.  


5. Varför samlar vi in och använder personuppgifter? 

 

Lindt samlar in och nyttjar personuppgifter för olika ändamål. Du kan när som helst motsäga dig denna databehandling (se kontaktuppgifter nedan). Din data samlas in av följande anledningar:  

 • För att tillåta skapandet av och tillgången till ditt användarkonto, inklusive eventuellt lojalitetsprogram som är associerat med ditt konto. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal eller en begäran. 
 • För att behandla och skicka dina beställningar och köp. Även i dessa fall behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal eller en begäran. 
 • För att utveckla vårt engagemang med konsumenter och för att kunna erbjuda dig en skräddarsydd konsument-service. Det gör vi genom att:  
  • Skicka information, produkter eller prover som du har bett om. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. 
  • Få dig mer engagerad i våra produkter och tjänster genom att exempelvis publicera ditt innehåll, t.ex. en av dina Instagram- eller Facebook-bilder, eller en av dina recensioner om våra produkter. I dessa fall behandlar vi personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. 
 • För att kontakta dig via e-post, brev eller telefon i syfte att svara på dina frågor, klagomål eller kommentarer. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter, inklusive alla möjliga speciella kategorier av data som du har utgett med ditt tidigare samtycke, för att fullgöra en begäran.  
 • För att använda personuppgifterna för tävlingar eller kampanjer som du har anmält dig till eller lojalitetsprogram som du är ansluten till. Det gör vi när vi:  
  • Administrerar tävlingar eller kampanjer. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal. 
  • Publicerar detaljer om vinnaren. Det gör vi endast med stöd av ditt samtycke där det fordras, för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss eller när det är i vårt berättigade intresse. Databehandlingen definieras i de officiella reglerna eller detaljerna som publiceras med varje tävling/kampanj. 
  • Tillåter dig att delta i vårt lojalitetsprogram och interagera med oss inom programmet. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, om sådant krävs, samt för att utföra lojalitetsprogrammet.  
 • För att kontakta dig i marknadsföringssyften, inklusive direkt marknadsföring, och via sociala funktioner inom sociala nätverk, så som ”gilla”, ”dela” och ”kommentera” på t.ex. Facebook. Nedan angivna åtgärder vidtar vi med stöd av ditt samtycke. 
  • När vi skickar våra nyhetsbrev till dig, om du har abonnerat på en sådan tjänst.  
  • När vi föreslår produkter eller tjänster som vi tror skulle vara av intresse för dig.  
  • När vi erbjuder dig möjligheten att delta i tävlingar eller kampanjer.  
  • När vi kontaktar dig via SMS, om du har abonnerat på en sådan tjänst. Om det görs via en partner kommer vi att upplysa dig om dess namn.  
 • För att förbättra våra Hemsidor och/eller kombinera personuppgifterna med information vi får från andra, för att bättre kunna förstå dina behov och därmed kunna erbjuda bättre service. Det inkluderar att skräddarsy Hemsidorna och produkter efter dig samt att visa dig annonser som är baserade på dina intressen. I följande fall har vi ett berättigat intresse att behandla uppgifterna, om inte annat anges: 
  • för att utvärdera användningen av våra Hemsidor genom att analysera information om inloggning på användarkonton, datoranvändning, och/eller tidigare användning av hemsidor.  
  • för att utvärdera användningen av våra Hemsidor med hjälp av spårningsverktyg, med stöd av användarens samtycke eller med grund i vårt berättigade intresse. Läs mer i vår Cookie Policy. 
  • för att förbättra våra produkter och tjänster genom att använda demografisk information, kundprofilering och feedback från kunder. I dessa fall behandlar vi uppgifterna med stöd av ditt samtycke.  
  • för att med hjälp av kakor eller annan spårningsteknik analysera hur effektiv vår marknadsföring och våra kampanjer är. Det gör vi med stöd av ditt samtycke eller med grund i vårt berättigade intresse. 
  • för att skräddarsy din upplevelse på Hemsidorna med hjälp av direkt marknadsföring. I dessa fall behandlar vi uppgifterna med stöd av ditt samtycke. Läs mer i vår Cookie Policy. 
 • För att kunna erbjuda dig deltagande i gemenskapsforum, tipsa en vän-program eller sociala nätverksfunktioner så som Facebook Connect. I dessa fall behandlar vi uppgifterna med stöd av ditt samtycke. 
 • För att behandla din anställningsansökan och eventuellt för att avgöra om du skulle vara lämplig för andra tillgängliga tjänster hos vårt företag. I dessa fall behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal eller en begäran, eller med stöd av ditt samtycke (där sådant krävs).  
 • För intern styrning, säkerhet och ärendehantering. I följande fall har Lindt ett berättigat intresse att behandla uppgifterna: 
  • för att upprätthålla den dagliga driften och underhållet samt säkerheten av Lindts Hemsidor. 
  • för att utföra demografiska studier eller revisioner.  
  • för att kontakta dig för konsumentundersökningar.  
  • för att hantera risker, tvister och register.  
 • För att följa juridiska och lagstadgade krav. I dessa fall behandlar vi dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.   

6. Varför delar vi personlig information med andra parter?  

 

Lindt delar inte personlig information med någon tredje part som avser att använda informationen i direkt marknadsföringssyfte, om du inte har lämnat särskilt samtycke till detta. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:  

 • våra dotterbolag och alla bolag inom Lindt-gruppen.  
 • kommersiella partners, så som varumärkeslicenstagare eller medarrangörer av en kampanj.  
 • tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av Lindt. 
 • myndigheter av juridiska skäl, och potentiella köpare för att genomföra en specifik transaktion.  

Mer om mottagarna: 

 • Dotterbolag, gruppföretag och varumärkeslicenstagare inkluderar:  
 • ett företag som mottar en förfrågan och överför den till ett annat företag som är berättigat att svara. 
 • ett företag som delar en anställningsansökan om den skulle vara adresserad till ett annat företag.  
 • ett företag som på din begären överför ett användarkonto som öppnats på företagets hemsida till ett annat företags hemsida.  
 • Kommersiella partners inkluderar:  
 • Partners som deltar i en gemensam kampanj eller lojalitetsprogram och som vill skicka dig information om detta, om du har samtyckt till det.  Både Lindt och partnern kan vara gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Integritetsskyddspolicyn för en sådan partner kommer att bli tillämplig på partnerns behandling av dina personuppgifter.  
 • Vi kommer på din begäran att radera eller anonymisera dina personuppgifter från Hemsidorna, om vi inte har en laglig skyldighet att behålla dem. Du ska dock vara medveten om att dina personuppgifter fortfarande kan finnas tillgängliga i partnerns egna databaser, om de skickades dit innan vi tog emot din begäran.  

 

 • Tjänsteleverantörerna inkluderar:  
 • Marknadsförings-, media- och reklambyråer som levererar och analyserar våra kampanjer.  
 • Post- och logistikföretag som levererar produkter som du har beställt.  
 • Databehandlande enheter som agerar på instruktion av Lindt, så som rekryteringsbyråer, hosting- eller säkerhetsleverantörer. 
 • Leverantörer av webbanalysverktyg.   
 • Myndigheter, inklusive statliga- eller brottsbekämpande myndigheter som begär att vi lämnar ut information i enlighet med tillämplig lag.  
 • Potentiella köpare inkluderar företag/juridiska personer till vilka Lindt avyttrar hela eller delar av sin verksamhet eller varumärke. Även i samband med en sammanslagning, förändring av kontroll, eller likvidation av något av Lindts företag eller varumärken, har den potentiella köparen rätt att få insyn i dina personuppgifter.   

De subjekt som anges ovan kommer att behandla uppgifterna i deras egenskap av autonoma personuppgiftsansvariga i enlighet med tillämplig lag eller som databehandlare. Vi kräver att sådana tredje parter, som möjligtvis kan vara baserade utanför det land från vilket du har besökt Hemsidorna, följer alla relevanta dataskyddslagar och säkerhetskrav i förhållande till dina personuppgifter. Sådana tredje parter är skyldiga att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Lindt. Om nivån av dataskydd i ett land inte följer Schweiz eller EU:s dataskyddslagar, kommer vi, vid varje tid, att försäkra att skyddet av dina personuppgifter är det samma som det i Schweiz eller i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). 

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i USA 

 
Flera tredje parts tjänsteleverantörer har sin hemvist i USA. Vi vill uppmärksamma användare som har hemvist i eller är baserade i Schweiz/EES på att det i USA vidtas övervakningsåtgärder av amerikanska myndigheter som generellt tillåter lagring av alla personuppgifter beträffande alla personer vars uppgifter har överförts från Schweiz/EES till USA. Detta sker utan differentiering, begränsning eller undantag och utan ett objektivt kriterium som gör det möjligt att begränsa amerikanska myndigheters tillgång till och behandling av uppgifterna, till väldigt specifika, strikt begränsade ändamål som kan motivera ingripandet.   

Vi vill också uppmärksamma dig på att det inte finns några rättsmedel att tillgå i USA för personer från Schweiz/EES som skulle göra det möjligt att bereda sig tillgång till sina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade. Det finns inte heller något effektivt rättsligt skydd mot de amerikanska myndigheternas generella rätt att få tillgång till uppgifterna. Vi informerar de personer som kan komma att påverkas av detta så att de kan fatta ett välövervägt och informerat beslut om de vill samtycka till behandlingen av deras personuppgifter eller inte.  

 

 
Vi ber särskilt de användare som är bosatta i någon av EU:s medlemsstater att notera, att USA ur EU:s synvinkel inte har tillräckliga dataskyddsnivåer, bland annat på grund av de problem som nämnts i detta avsnitt. Därför kommer Lindt att ingå avtal med de datamottagare som i denna integritetsskyddspolicy har förklarats ha sin hemvist i USA (t.ex. Google, Facebook & Twitter), för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och säkra i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.   

 

Om vi föreslår sociala plugins eller om du ansluter ditt Användarkonto till dina konton på tredje parters plattformar, så som Facebook, kan vi samla in och behandla användarkonto-relaterad information. Om du ansluter med Facebook, kommer din Facebook-identitet, namn, email, plats, vän-lista och profilbild att lagras. Informationen kommer att användas för att koppla ditt Facebookkonto till Hemsidorna i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på Hemsidorna. Tredjepartsplattformens användning av uppgifter som samlats in från dig (eller som lämnats med ditt samtycke) regleras av den partens integritetsskyddspolicy och dina inställningar på tjänsten. För ytterligare information, vänligen läs integritetsskyddspolicyn för respektive sociala nätverk/plattform.  


7. Hur lagrar och säkrar vi data och under hur lång tid?  

 

Lindt vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi har mot förlust, obehörig åtkomst eller avslöjande och annat missbruk. Personuppgifter kommer inte att säljas, delas eller annars avslöjas till någon annan tredje part utöver i den mån det anges i denna integritetsskyddspolicy. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det givna syftet, så som för att skicka dig vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation, för att svara på frågor, lösa problem eller tillhandahålla nya och förbättrade tjänster, eller av juridiska skäl. Vi tillåts att lagra uppgifterna en rimlig period efter att du slutat använda våra tjänster. Efter en viss period kommer vi att förstöra eller radera uppgifterna på ett säkert sätt, om det inte finns några juridiska skyldigheter att behålla informationen under en längre period.   

 
I synnerhet behåller vi personlig information så länge det behövs:  

 1. för att utföra tjänster som du har begärt eller till vilka du har gett ditt samtycke (till den grad som specificerats ovan);  
 2. för att använda spårningsreklam och analystjänster inom ramen för vårt berättigade intresse.  

I allmänhet gäller följande tidsramar för lagringen av personuppgifterna: 

 1. personuppgifter för användarnas användarkonton: upp till 3 månader efter att användaren har raderat sitt konto. Efter denna period kommer Lindt endast att lagra de uppgifter som krävs för att uppfylla juridiska eller skattemässiga skyldigheter.  
 2. personuppgifter relaterade till beställningar/köp: den tidsram som anges i tillämplig lag.  
 3. personuppgifter relaterade till anställningsansökningar som gjorts online: så länge som rimligen är nödvändigt, med hänsyn till vårt behov av att svara på frågor eller lösa problem och att följa lagstadgade krav enligt tillämplig lag. Med ditt samtycke kan vi behålla ansökan en längre period, till exempel för att kunna kontakta dig om ett lämpligt jobb skulle bli tillgängligt i framtiden.  
 4. personuppgifter för marknadsföringssyften: till dess att användaren drar tillbaka sitt samtycke eller motsäger sig behandlingen av personuppgifterna i marknadsföringssyften.  
 5. personuppgifter av användare som deltar i Lindts tävlingar: inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in. 
 6. personuppgifter om användare som begär information av, kommunicerar med, klagar eller skickar förfrågningar till Lindt: tills dess att användarens förfrågan, begäran eller klagomål slutligen har behandlats. Därefter lagras uppgifterna endast om det är nödvändigt för att Lindt ska kunna fullfölja ett berättigat intresse (t.ex. i de fall Lindt måste spara en användares klagomål eller förfrågan i syfte att kunna försvara sig vid en eventuell tvist). Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder lämpliga för att skydda dina uppgifter från manipulation, delvis eller total förlust och/eller obehörig åtkomst av tredje parter. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.   

 
Vi ställer även höga krav på skyddet av vår egen, interna företagsdata. Vår personal och de tjänsteleverantörer som anlitas av oss är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och att följa dataskyddslagarna. De ges endast tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt.  


8. Vilka är dina rättigheter? 

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter i sammanhanget:  

Rätten till tillgång: Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt begära insyn i dina personuppgifter som sparats hos oss, om vi behandlar dessa uppgifter. Du kan kontrollera vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss och att vi använder dem i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.   

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter korrigerade och att bli informerad om korrigeringen. I sådant fall informerar vi mottagarna av de berörda uppgifterna om de korrigeringar som gjorts, om det är möjligt och inte leder till oproportionerligt arbete för oss.  

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. I det enskilda fallet kan rätten till radering vara undantagen. 

Rätt till begränsning av behandlingen: Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.  

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att kostnadsfritt få de personuppgifter som du lämnat till oss i ett maskinläsbart format (data i ett format som kan bearbetas av en dator). Du har även rätt att under vissa förutsättningar överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna (Lindt) hindrar detta. 

Rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet: Du har rätt att hos en behörig tillsynsmyndighet klaga mot den metod som används för att behandla dina personuppgifter.  

Ångerrätt: Du har rätt att när som helst återkalla ditt givna samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan dock inte återkalla ditt samtycke med retroaktiv verkan.  

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss här. 

I ditt användarkonto hos Lindt kan du välja att koppla bort dina sociala medie-profiler från kontot, samt välja att säga upp ditt abonnemang på Lindts nyhetsbrev. För att ta bort kakor måste du dock ändra i inställningarna på din webbläsare. Se mer i vår Cookie Policy.   


9. Hur du kontaktar oss 

Lindt & Sprüngli (Nordic) AB, Box 3048, SE-169 03 Solna, Sverige, driver denna hemsida och Hemsidorna som hänvisas till i denna integritetsskyddspolicy. Lindt & Sprüngli agerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna integritetsskyddspolicy och ansvarar för att databehandlingen följer tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).   

Om du är orolig för att Lindt & Sprüngli ingriper på din integritet eller missbrukar din personliga information, eller om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta oss antingen via vårt onlineformulär eller per e-post. Du kan även kontakta oss genom att skriva till adressen ovan. 

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2020