Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Användarvillkor

Vi är glada för att du hittat till lindt.se och hälsar dig varmt välkommen!ANVÄNDARVILLKOREN TILLÄMPAS PÅ LINDTS HEMSIDOR, INTERNETBUTIKER, APPLIKATIONER OCH SOCIALA MEDIER

Hos LINDT & SPRÜNGLI (”Lindt”) har du hittat en partner som är hängiven i arbetet med att tillverka världens finaste choklad. Vi är glada för att du hittat till lindt.se och hälsar dig varmt välkommen!

På Lindt upprätthåller vi tilliten hos våra besökare genom att vara närvarande på våra webbplatser, internetbutiker, applikationer och sociala medier (fortsättningsvis kallat “Hemsidorna”).   

Dessa användarvillkor tillämpas på tillgången till, och användningen av, Lindts Hemsidor – oavsett om hemsidan drivs av Lindt själv eller om sidan drivs på en tredje parts plattform. Användarvillkoren gäller för alla som interagerar med Lindts Hemsidor. Genom att bereda dig åtkomst till, surfa på, eller annars använda Lindts Hemsidor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.  

Lindt förbehåller sig rätten att tidvis uppdatera dessa användarvillkor, särskilt av juridiska skäl eller för att möjliggöra Hemsidornas optimala funktion.  

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Lindt är ägare eller auktoriserad användare av all upphovsrätt, varumärken och övriga immateriella rättigheter avseende all text, bilder och övrigt innehåll på Hemsidorna. Lindt tillåter dig att surfa på Hemsidorna och reproducera utdrag för eget bruk, men uppmanar dig att hålla alla meddelanden om upphovsrätt och varumärken intakta. Reproduktion, försäljning eller användning av Hemsidorna och dess innehåll för kommersiella ändamål är inte tillåten. 

Du garanterar att du antingen är ägare av alla rättigheter för de inlägg du gör på Hemsidorna, inklusive, men inte begränsat till idéer, feedback och “know-how”, eller att du har fått tillstånd från Lindt att dela det med oss. Du bekräftar även att Lindt har tillåtelse att återanvända dina inlägg utan att behöva utge ersättning till dig. 

Ansvaret för sådan ytterligare information (så som bilder, text, filer, media) som du kan ha tillgång till på Hemsidorna faller på den källa från vilken informationen ursprungligen härstammar. Lindt garanterar inte att din användning av innehåll som presenteras på Hemsidorna inte kommer att inskränka någon tredje parts rättigheter.   

ANNAN INFORMATION I SAMBAND MED LINDTS HEMSIDOR

Alla personuppgifter som du delar med Lindt via internet är skyddade i enlighet med vår integritetsskyddspolicy [Link Privacy Notice svenska]. Vänligen läs noggrant igenom denna integritetsskyddspolicy [Link Privacy Notice svenska].  innan du delar några personuppgifter med Lindt.  

Du ska inte använda Lindts Hemsidor för att kränka någons integritet och/eller svärta ner Lindt, våra användare eller partners. Du ska även avstå från att attackera Lindts system med virus eller på annat sätt orsaka säkerhetsproblem.  

Du får länka till Lindts Hemsidor, förutsatt att du inte på något sätt föreslår eller anspelar på att du är förknippad med eller förespråkad av Lindt. Du ska inte använda “inramning” (eng: “framing”), “djuplänkning” (eng: “deep linking”) eller liknande metoder och måste garantera att länken till webbplatsen öppnas i ett separat fönster. Ytterligare information eller material som kommuniceras till Lindt över internet, via e-post eller dylikt (inkluderat filer, kommentarer och förslag) är och kommer att göras icke-konfidentiella och icke-proprietära.  

DINA BETYG, RECENSIONER OCH ANDRA YTTRANDEN OM LINDTS PRODUKTER

Du får gärna lämna feedback om våra produkter och tjänster genom våra lojalitetsprogram eller på Lindts Hemsidor och plattformar. Yttranden om produkter ska vara sanningsenliga och konstruktiva. Lindt förbehåller sig rätten att redigera dina yttranden avseende längd, stavning, etc. Lindt förbehåller sig även rätten att återanvända dina kommentarer i marknadsförings- och kommunikationsmaterial.  

ONLINEKAMPANJER OCH TÄVLINGAR

Du kan delta i Lindts kampanjer och tävlingar som vi driver på våra Hemsidor utan någon skyldighet att köpa eller beställa produkter eller tjänster. Reglerna för varje kampanj tillhandahålls tillsammans med information om hur man deltar i kampanjen. Vi meddelar vinnarna skriftligen. Vid insamling av personuppgifter i samband med en kampanj eller tävling gäller vår integritetsskyddspolicy. 

DITT ANVÄNDARKONTO HOS LINDT

Om du öppnar ett användarkonto på någon av Lindts Hemsidor ansvarar du för att de personuppgifter som du behöver ange vid registrering är sanningsenliga, korrekta och aktuella i alla hänseenden. Om dina personuppgifter ändras, eller om du vill avsluta ditt användarkonto, kan du meddela Lindt om detta genom att kontakta oss på [+46 8 546 140 00] eller via kontaktformuläret: [www.lindt.se/kontakta-oss]. 

Vid registreringen av användarkontot kommer du att tilldelas ett lösenord. Detta lösenord ska hållas hemligt. Du är ensamt ansvarig om du inte upprätthåller dess konfidentialitet.  

Vi förbehåller sig rätten att neka service och/eller stänga av användarkonton utan förvarning om du överskrider dessa användarvillkor eller om vi beslutar att det är i Lindts bästa intresse.  

LINDTS ANSVAR

Även om det är Lindts avsikt att erbjuda dig bästa möjliga service kan vi inte garantera att tjänsterna på Hemsidorna kommer att möta dina förväntningar, att tjänsterna kommer att vara felfria eller att Hemsidorna kommer att vara tillgängliga hela tiden. Notera att vissa online-erbjudanden eller nyheter som finns tillgängliga på Lindts Hemsidor kan innehålla information om produkter eller tjänster som inte finns tillgängliga för försäljning i ditt land.  

Som en tjänst till besökarna kan Lindts Hemsidor komprimera hypertextlänkar som omdirigerar till andra hemsidor som inte drivs eller kontrolleras av Lindt eller dess dotterbolag. Lindt ska inte anses ansvara för dessa hemsidor och avsäger sig därför allt ansvar i förhållande till dessa hemsidors innehåll, laglighet, riktighet eller funktioner.   

Även om Lindt gör rimliga ansträngningar för att utesluta virus eller andra destruktiva datorkoder från Hemsidorna, ger vi inte någon garanti och åtar oss heller inget ansvar i förhållande till virus eller sådana datorkoder.  

Lindt avsäger sig inte ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Lindts grova vårdslöshet. I övrigt avsäger sig Lindt, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller agenter för någon av dem, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar för: eventuell förlust av vinst eller direkt eller indirekt förlust eller skada av vilken karaktär som helst (inklusive men inte uteslutande förväntade besparingar eller bortkastade utgifter) som uppstår från eller i samband med din åtkomst till, användning av eller tillit till våra Hemsidor. Detta gäller oavsett om sådan förlust eller skada skulle uppstå vid en normal händelseutveckling, är rimligen förutsägbar eller orsakas av fel eller försummelse på Hemsidorna (oavsett om det är oaktsamt eller inte). Dessutom avsäger sig Lindt, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller agenter för någon av dem, i alla händelser allt ansvar i samband med din användning av, eller åtkomst till, länkade tredje parts webbplatser. 

I den utsträckning det tillåts enligt lag avsäger du dig alla anspråk mot Lindt, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare, associerade bolag, eller agenter, som kan uppkomma från ditt användande av, eller åtkomst till, Lindts Hemsidor.  

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor samt användningen av Lindts Hemsidor regleras i enlighet med svensk lag utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller anspråk som hänför sig till dessa användarvillkor eller användningen av Hemsidorna ska prövas i svensk domstol. Lindt har dock rätt att väcka talan vid vilken annan behörig domstol som helst.  

Denna hemsida drivs av eller på uppdrag av [Lindt & Sprüngli (Nordic) AB,  org.nr 556668-2067, Telegrafgatan 6a, 169 03 Solna, Sweden]. Om du har några frågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss via onlineforumet: [www.lindt.se/kontakta-oss] eller skriv till oss på ovan adress.  

Om något eller några av de bestämmelser som anges i dessa användarvillkor visar sig vara olagliga eller på annat sätt omöjliga att genomföra, ska sådana villkor tas bort från användarvillkoren. De övriga bestämmelserna i användarvillkoren förblir giltiga och kan tillämpas med full kraft och effekt.