Lindt & Sprüngli Farming Program: vårt hållbarhetsprogram

Vår hållbara inköpsmodell gör att vi kan spåra våra kakaobönor hela vägen från deras ursprung. Detta gör att vi kan stödja jordbrukare och deras samhällen enligt deras specifika behov.

 

 

 

De högkvalitativa kakaobönorna är hjärtat i vår choklad.

 

På Lindt & Sprüngli tar vi ansvar för varje steg: från valet av kakaobönor till produktion av de färdiga chokladprodukterna. Det betyder att vi producerar choklad från "kakaoböna till färdig produkt". Vi förstår att vi bara kan göra en sann, meningsfull inverkan på lokala förhållanden om vi vet exakt var våra kakaobönor kommer ifrån, vem som odlade dem och hur de producerades. Det är därför vi utvecklade vårt helt eget hållbarhetsprogram för kakaobönor - Lindt & Sprüngli Farming Program. 

 

Vi är stolta över att använda kakaobönor från vårt hållbarhetsprogram. Sedan 2020 är 100% av våra kakaobönor spårbara och verifieras externt av en oberoende tredje part. Detta är ett stort steg mot vårt mål att köpa samtliga kakaoprodukter (bönor, smör, mjöl) genom hållbarhetsprogram år 2025.

Vårt hållbarhetsprogram i detalj

Lindt & Sprüngli Farming Program består av fyra pelare:

Pelare 1 - Spårbarhet och organisering av odlare
Pelare 2 - Utbildning och kunskapsdelning
Pelare 3 - Investering i odling och sammhällsutveckling
Pelare 4 - Verifiering och löpande framsteg

Läs mer på vår webbplats om vårt hållbarhesprogram och de steg som vi vidtar för att förbättra livet för våra odlare, deras familjer och samhälle. 

Lär dig mer
Children receiving an education.

Stort fokus på utbildning

Sedan 2008 har Lindt & Sprüngli renoverat 29 skolor i Ghana.

Tillgång till rent vatten

Sedan 2008 har Lindt & Sprüngli Farming Program finansierat fler än 210 borrhål i Ghana.

 

Stöd för odlare och deras familjer

Cirka 400 passionerade utbildare arbetar med kakaobönder som del av vårat Lindt & Sprüngli Farming Program.

Clean and safe water access

Empowerment through education

Support for farmers and their families

Protecting the planet

Hazelnuts covered with liquid milk chocolateHazelnuts covered with liquid milk chocolate

Hållbart anskaffade hasselnötter

Hela, obearbetade hasselnötter är en viktig ingrediens i vissa av våra chokladprodukter. Lär dig hur vi arbetar för att säkerställa att alla våra hasselnötter är inköpta på ett hållbart vis.

RSPO-certifierad palmolja

Vi förstår påverkan som den okontrollerade odlingen av palmolja kan ha på regnskogar och biologisk mångfald. Det är därför vi ständigt övervakar dess användning i våra produkter och är noggranna med att endast köpa hållbara RSPO-certifierade palmoljor.

Återvinningsbara förpackningar

Vi försöker skapa en balans mellan visuellt tilltalande förpackningar och kvalitetsaspekter förknippade med produktskydd. Vi försöker alltid minska förpackningsstorlekarna och använda återvinningsbara material där det är möjligt.

CO2-minskning

Energi används i de olika produktionsstegen för att ta fram choklad, såsom uppvärmning, kylning och transport. Detta kan leda till utsläpp av växthusgaser. Vi har en ambition att utveckla ett vetenskapligt baserat mål för utsläpp från hela vår värdekedja med ett långsiktigt mål för att bli klimatneutrala.