0

Utbildning för barn och jordbrukare

Schule mit Schülern

Idag går fjortonårige Osman Mamutu i skolan och den 29-årige kakaoodlaren Bonsu Osai kunde öka sin skörd av kakao fyrfaldigt i fjol.

Vad har detta med LINDT choklad att göra? Ganska mycket faktiskt.

Skolpojken Osman Mamutu brukade vara avundsjuk på barnen i hans område som gick i privatskola: De hade tillgång till datorer och lärde sig att använda modern informations- och kommunikationsteknologi. Osman Mamutus föräldrar, som är kakaobönder, hade inte råd att skicka sin son till en privatskola.

Schüler in Schuluniform in der Klasse

Tillgång till dator

Idag behöver man inte vara privilegierad för att få tillgång till en dator i Assin Fosu, det ghananska samhälle där Osman bor: Tack vare samhällets så kallade Village Resource Centre, som byggdes av Lindt & Sprüngli, med hjälp av vår lokala partner Source Trust, har Osman och andra barn som går i skolan också möjlighet att använda datorer. Ett Village Resource Centre är ett utbildningscenter som är utrustat med datorer och skrivare, något som möjliggjorts av Lindt & Sprünglis Farming Program. Utbildningscentren finansieras av den premie som betalas för varje ton kakao som köps i Ghana till LINDT choklad.

Schüler mit Computer in der Klasse

Centren byggs i anslutning till högstadieskolor på landsbygden som hittills inte haft tillgång till informationsteknologi. Rummen, som är inrymda i en container, är försedda med datorer, internetuppkoppling, skrivare, bord och stolar. Under dagen används dessa center av lärare och elever för lektioner, men de används även på fritiden. Rektorn för gymnasiet i Assin Fosu, Joseph Albert Appiah, minns tiden innan centret inrättades med hjälp av vår lokala partner Source Trust: ”De flesta av våra elevers föräldrar är kakaobönder. Nästan ingen har egen dator, vilket var anledningen till att skolbarnen inte heller visste hur man hanterar en dator. Idag har alla våra elever tillgång till datorer och får lära sig Word, Excel och andra program.” Appiah är övertygad om att ”datorkunskap är en viktig förutsättning för att eleverna ska få ett bra jobb senare i livet”.

 

Öppna dörrar för kakaobönderna

På kvällar och helger, står centren öppna för kakaobönderna. Utbildningsmoduler på Twi, det lokala språket, är installerade på alla datorer. Där finns olika videor som förmedlar information om bland annat hur man sköter kakaoträden på bästa sätt, hur man hanterar sjukdomar eller hur man ska bli kvitt illegalt barnarbete på plantagerna. Många av kakaobönderna är analfabeter vilket gjorde det svårt för dem att ta till sig information. De audiovisuella inlärningsenheterna fyller här ett viktigt tomrum: Tack vare dessa kan bönderna tillgodogöra sig nya kunskaper som de får nytta av i det dagliga arbetet.

Bonsu Osai är en av 

de kakaobönder som har utnyttjat den utbildning som erbjuds: ”Jag har redan kunnat använda mig av en hel del av vad jag lärt mig från filmerna. Jag ökade skörden från mina odlingar från 5 till 20 säckar kakao i fjol.” En fyrfaldig ökning av skörden efter bara några besök på utbildningscentret – vilken succé! Det finns många andra än Bonsu Osai, och deras berättelser bekräftar: Tillgång till information och specialkunskap hjälper bönderna att förbättra kvaliteten på kakaon och öka avkastningen. Fram till slutet av 2013, hade bidragen per köpt ton kakao finansierat fler än tjugo Village Resource Centres.

Glückliche Schülerin in der Klasse
Bauer in seiner Kakaoplantage