0

Lindt & Sprüngli Farming Program

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Lindt & Sprüngli har nära band med Ghana. En stor andel av den kakao som används för att tillverka LINDTs choklad kommer från detta land i Västafrika. Lokala bönder har odlat den eftertraktade frukten i generationer. Med sitt Farming Program har Lindt & Sprüngli förbundit sig att förbättra de tuffa levnads- och arbetsvillkoren för bönderna i Ghana.

Cocoa Farming Logo

I åratal har Lindt & Sprüngli varit sysselsatt med frågan om hur den bästa kakaon kan bevaras och hur bönderna livskvalitet kan förbättras. En milstolpe uppnåddes 2008: Tillsammans med partnern i leverantörskedjan Armajaro och Ghana Cocoa Board, lanserade Lindt & Sprüngli ett banbrytande projekt som blev startskottet för det nuvarande Lindt & Sprüngli Farming Program. 

 

Sedan dess har arbetet fortsatt för att organisera en ansvarsfull upphandling av kakao. Denna genomförs i fyra steg: 

 

1. Det första steget är spårbarhet: Spårbarhet innebär att man vet var de inköpta kakaobönorna kommer från. Baserat på koder på säckarna, kan kakaon spåras till de bönder som odlade och levererade bönorna. Det här är en grundsten för att stärka jordbrukarnas situation: Om Lindt & Sprüngli och dess partners känner bönderna lokalt kan de främja förbättrade villkor på ett mer målinriktat sätt.

 

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Det andra steget är utbildning och intern övervakning: Genom stödjande åtgärder, kan kakaobönderna fortlöpande utveckla jordbruket och den vidare bearbetningen av kakaon fram till leverans. För att utbilda bönderna i sociala och ekologiska frågor har vi satsat på fältskolor: Där lyfter vi fram ämnen som barnarbete, arbetarskydd och ekologi. Samtidigt som vi utbildar odlarna i den jordbrukskunskap de behöver för att kunna öka sin avkastning. Genom systematisk analys av informationen från speciellt utvecklade interna övervakningssystem, kan framstegen mätas när det gäller jordbruket och de sociala och ekologiska aspekterna.

 

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Det tredje steget består av förbättringsaktiviteter: Lindt & Sprüngli investerar i utveckling av både odlarna och samhället. Bönderna får, till exempel, återkoppling från oss och tillgång till nya plantor. Samhällsutvecklingen främjas genom att vi stödjer den lokala infrastrukturen, till exempel med brunnsborrning för tillgång till rent dricksvatten eller malarianät för att förbättra hälsan.

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4.  Det fjärde steget är den externa bedömningen: Systemet och böndernas metoder granskas av oberoende och välrenommerade experter. Det här gör att våra kunder kan känna sig trygga i att Lindt & Sprüngli kontinuerligt arbetar för att förbättra kakaoböndernas arbetsmetoder.

Dessa fyra steg utgör en fast grund för ansvarsfull upphandling av kakao och är hörnstenarna i Lindt & Sprünglis Farming Program. Alla tjänar på det: Bönderna kan få större skördar och därmed höja sina inkomster på lång sikt samtidigt som försörjningen av högkvalitativa kakaobönor för LINDT choklad säkerställs. Miljön gynnas också: Eftersom bönderna utbildas i miljövänliga odlingsmetoder minskar trycket på jord, luft, vatten och djur. Våra kunder och konsumenterna kan lita på att Lindt & Sprüngli tar hållbarhet på största allvar liksom att de sociala villkoren för de enskilda jordbrukarna och i byarna kontinuerligt förbättras.

Fokus på Ghana

Elfenbenskusten och Ghana är två av världens viktigaste kakaoproducerande länder. Mer än hälften av världens skördar kommer från dessa två västafrikanska länder. Eftersom villkoren för ansvarsfull och högkvalitativ upphandling är bättre i Ghana än i Elfenbenskusten, används sedan 2005 endast kakaobönor från Ghana till LINDT choklad. Kvaliteten på bönorna är högre där och risken för barnarbete lägre eftersom kakaomarknaden i Ghana har varit hårt reglerad i åratal. Det statligt reglerade minimipriset för kakao ger bönderna större trygghet och en stabil inkomst. Koncentrationen på ett land och det nära samarbetet med lokala partners gör att vår förståelse för landet och befolkningen i Ghana ständigt utvecklas. Brister och utmaningar kan därmed hanteras på ett mycket effektivt sätt. Det gör att lösningar som utvecklas med partners verkligen inriktar sig på de ämnen som är viktigast för bönderna.

 

Kakaopflanzenblätter

Frivilligt bidrag

För att det ska vara möjligt att utveckla sådana särskilda projekt för bönderna så att de kan förbättra sina levnadsvillkor, betalar vi en frivillig premie per ton kakao som köps för LINDT choklad. Denna premie används i lokala projekt för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren. Fokus ligger på utbildnings- och fortbildningsprojekt för bönderna.

Kakaoträdet är ett känsligt träd som måste vårdas och skötas med manuellt arbete – först då produceras de högkvalitativa kakaobönor som behövs till LINDTs utsökta choklad.
Mycket kunnande krävs för att plantera träden på rätt sätt, skörda deras frukter i rätt tid och att bereda kakaon. Våra lokala partners samarbetar därför med bönderna för att säkerställa kvaliteten. Därför lär vi bönderna förbättrade odlingsmetoder. De kan därmed arbeta mer kostnadseffektivt, förbättra kvaliteten och öka avkastningen från sin mark. Dessutom läggs stor vikt vid utbildningar om arbetarskydd, rättvisa arbetsvillkor och miljöhänsyn.

Rent dricksvatten och tillgång till utbildning

Men det handlar inte bara om att utbilda kakaobönderna i förbättrade odlingsmetoder. Det är också viktigt att man lägger arbete på att förbättra levnadsvillkoren och infrastrukturen. Det saknas ofta tillgång till rent dricksvatten och skolgång, dessutom är tropiska sjukdomar som malaria mycket vanliga. Många projekt som genomförs av Lindt & Sprüngli med en lokal partner syftar till att tackla dessa utmaningar: Biståndsåtgärder som att dela ut tusentals myggnät och att borra brunnar bidrar till att skydda bybornas hälsa. Sedan 2008 har en skola som förstördes i ett tropiskt oväder också återuppbyggts och moderniserats. Även andra nya mindre utbildningscentra – så kallade Village Resource Centers – har byggts. Dessa ger kakaoodlarna tillgång till utbildning och de lokala skolbarnen möjlighet att använda datorer, internet och modern kommunikationsteknik.

 

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Utbyggnad av framgångsmodellen

Lindt & Sprünglis Farming Program, som utvecklats ur Ghana-projektet, är ett skräddarsytt program för ansvarsfull och hållbar upphandling av kakao, med fokus på kontinuerlig utveckling och konkreta aktiviteter för att stödja förbättringar på området. Eftersom modellen har fungerat på ett övertygande sätt kommer programmet att utökas till andra ursprungsplatser för kakao och täcka in hela vår kakaoförsörjning 2020.