0

En ny skola i Kyekyewere

Glückliche Schüler in der neuen Schule für Kyekyewere

De ghananska kakaobönderna är vana vid tropiska stormar som rasar regelbundet under regnperioden. Men ingen hade väntat sig att en våldsam storm skulle förstöra grundskolan i Kyekyewere. Lyckligtvis kunde skolan snabbt återuppbyggas, inte minst tack vare stöd från Lindt & Sprüngli.

 

Om man ser tillbaka hade den tropiska storm som delvis förstörde grundskolan i staden Kyekyewere 2008 också en positiv sida. Utan den skulle troligtvis möjligheterna till en högre skolutbildning fortfarande vara utom räckhåll för barnen i byarna runt Kyekyewere. Man hade kanske inte heller haft tillgång till elektricitet. Men en sak i taget. Fram till för ett par år sedan fanns det bara en grundskola i Kyekyewere.

Förstörelsen 2008 blev en stor källa till sorg. För att kunna erbjuda någon form av skolgång hittade de lokala myndigheterna en provisorisk lösning: En tillfällig skolverksamhet startades i en närbelägen kyrka där barnen kunde fortsätta lektionerna, om än på en annorlunda plats och vid spridda tillfällen. Redan från början stod det klart att detta inte kunde bli en varaktig lösning. Myndigheterna försökte hitta möjligheter att bygga om skolan.

Die neue Schule in Kyekyewere

Finansierat av Lindt & Sprüngli's Farming Program

Återuppbyggnaden genomfördes slutligen tack vare Lindt & Sprünglis Farming Program, detta finansieras av en premie som betalas för varje ton spårbar kakao som köps från Ghana och som används vid tillverkningen av LINDTs choklad. Lindt & Sprünglis lokala samarbetsorganisation, Source Trust, anförtroddes genomförandet på plats. Bygget påbörjades i september 2008. Grundskolan utökades med en gymnasieskola som öppnade året därpå och snart byggdes den ut med flera klassrum. Förutom klassrummen, där undervisningen bedrivs, har skolan lärarrum, ett kontor och en butik. Den angränsar också till ett utbildningscentrum (Village Resource Center) som erbjuder tillgång till datorer

och internet som används både av eleverna och kakaobönderna i de kringliggande byarna. Den nya skolan är också ansluten till elnätet. Alex Bruce Appiah, rektor och lärare, säger: ”Elförsörjningen och tillgång till skrivare gör mitt arbete betydligt enklare. När jag, till exempel, behöver skriva ut frågorna till ett prov, behöver jag bara gå över till vårt Village Resource Center som ligger strax intill.” Deborah Awiah Mensah, en 17-årig elev, är också nöjd med de fördelar elförsörjningen innebär: ”Till skillnad från tidigare, kan jag gå på lektioner på kvällarna. Det är möjligt tack vare det elektriska ljuset. Tack vare elen, kan jag studera längre – och är mycket bättre förberedd för tentorna.”

Förbättrade levnadsvillkor för den yngre generationen

Både Alex och Deborah är övertygade om att den utbyggda skolan och den förbättrade infrastrukturen är av stort värde för eleverna i Kyekyewere. Idag är skolans anseende bland lokalbefolkningen mycket bättre. Det bidrar till att fler elever deltar i undervisningen, med mer regelbundenhet och med större trivsel. Skolutbildning i Ghana är oerhört viktig för att förbättra levnadsvillkoren för den yngre generationen i framtiden.