0

Integritetspolicy

LINDT & SPRÜNGLI - INTEGRITETSPRINCIPER

 Vi på LINDT & SPRÜNGLI värnar om din rätt till personlig integritet. Våra huvudprinciper innefattar bland annat följande:

- Vi kommer att skydda din personliga integritet och vill erbjuda dig skräddarsydd service.
- Vi samlar in personuppgifter för specifika ändamål baserat på ditt samtycke eller vårt berättigade intresse när du interagerar med oss.
- Du har rätt att när som helst få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas samt begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller raderas.
- Vi säljer inte dina personuppgifter vidare. Däremot kan vi, om så är nödvändigt eller med ditt samtycke, dela dina personuppgifter med andra bolag i koncernen, bolag vi har ingått licensavtal med, samarbetspartners och andra leverantörer av tjänster. I förekommande fall kommer varje sådant bolags egen dataskyddspolicy att gälla.
- Vi säkerställer att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra att dessa används felaktigt.

LINDT & SPRÜNGLI - INTEGRITETSPOLICY

Tack för att du besöker och använder våra hemsidor, nätbutiker, applikationer och sidor på sociala media (”Webbplatserna”). Vi är övertygade om att det kommer vara givande att läsa mer om LINDT & SPRÜNGLI, våra Varumärkens historia samt våra produkter och tjänster.

Denna Integritetspolicy beskriver hur och för vilka ändamål vi använder personuppgifterna som vi samlar in genom våra Webbplatser, offline-program, dina besök på någon av våra butiker eller festliga evenemang.