0

Banbrytande projekt för hållbar kakaoodling

Kakaofrüchte am Baum

Kwame Osei, 65, drömmer om att hans yngsta dotter en dag ska ta över hans kakaoodling i Ghana. Det finns goda chanser att det blir så: Innovativa inköpsmodeller, som Lindt & Sprüngli Farming Program, gör jordbruket mer attraktivt för bönderna.

Bauer in seiner Kakaoplantage

Kwame Osei är en av över 42 000 ghananska småskaliga producenter som levererar kakao till LINDT choklad. Denna omistliga råvara till chokladproduktion odlas i ett smalt bälte runt ekvatorn. Trots ett slitsamt och noggrant arbete lever många kakaoodlare under fattiga förhållanden. Icke-transparenta handelskanaler med många mellanhänder, små odlingsarealer, bristfälliga odlingsmetoder, brist på fortbildning, åldrande träd i kombination med den skötsel de kräver, bidrar till att böndernas inkomster ofta är mycket låga. Många kakaobönder vänder därför helt ryggen åt jordbruket.

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Skapa spårbarhet – med företagets egna upphandlingsmodell

För att bekämpa dessa brister har Lindt & Sprüngli, tillverkaren av LINDT choklad, under flera år valt att arbeta nära bönderna i de bästa områdena för kakaoodling i världen. I Ghana, där den största delen av kakaon till LINDT choklad kommer ifrån, har en speciell inköpsmodell tagits fram för detta. Den syftar till att förbättra böndernas situation lokalt och samtidigt öka intresset för kakaoodling, så att tillräckligt med kakao ska förbli tillgängligt både med kvalitet och kvantitet i framtiden. Förhoppningen är att risken för barnarbete och dåliga arbetsvillkor ska minska och att arbets- och levnadsvillkoren för bönderna och i deras samhällen ska förbättras. Tillsammans med Armajaro, Lindt & Sprünglis partner i leveranskedjan i Ghana, och den statsägda ghananska organisationen Ghana Cocoa Board, infördes ett system för spårbarhet av kakao redan 2008. Tack vare detta system kan man avgöra var de köpta bönorna kommer ifrån. Denna öppenhet gör det möjligt att säkerställa kvaliteten på kakaon och samtidigt få en bild av de sociala och ekologiska odlingsförhållandena lokalt. Detta i sin tur möjliggör särskilt stöd för bönderna. Spårbarhet är alltså nyckeln till hållbar upphandling av kakao idag och i framtiden.

 

Särskilt stöd till kakaobönderna och deras familjer

Som ett resultat av denna upphandlingsmodell har livet i kakaoodlarnas samhällen förbättrats på många sätt. Bönderna gynnas med särskilt utvalda projekt för att förbättra deras jordbruksmetoder och de sociala villkoren i jordbruksdistrikten. Dessa projekt genomförs av den lokala, icke-vinstdrivande partnern Source Trust. Lindt & Sprüngli betalar en frivillig premie för kakao från Ghana, något som möjliggör dessa projekt. Genom sitt lokala arbete känner Lindt & Sprüngli och Source Trust väl till böndernas behov och kan med sina stödprojekt fokusera på de områden som är mest värdefulla för den lokala befolkningen. Ett exempel är kurser som erbjuds bönderna där de får lära sig mer om hur man hanterar de känsliga kakaoplantorna. Kwame Osei har också på en av dessa kurser lärt sig hur man bättre skyddar kakaoträden mot sjukdomar och ökar deras avkastning: ”Eftersom jag lärt mig hur man använder organiska gödningsmedel för mina plantor har jag kunnat öka min skörd väsentligt.”

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

Oberoende upphandling

Den speciella upphandlingsmodellen utgör ett oberoende och alternativt sätt att köpa in ekologiskt hållbar kakao för chokladproduktion. Kontroller och utvärderingar utförda av oberoende organisationer ser till att den hållbara inköpsmodellen inte bara fungerar problemfritt utan även att den fortsätter att utvecklas. Följaktligen har man medvetet beslutat sig för att inte välja en välkänd märkning på LINDTs choklad: Det skulle inte vara möjligt att säkerställa förväntad kvantitet och kvalitet med rätt smakkaraktär från specifika regioner. Med sin egen upphandlingsmodell arbetar Lindt & Sprüngli för att se till att Kwame Oseis dröm en dag kan bli verklighet och att hans dotter kan se kakaoodling som en attraktiv inkomstkälla i framtiden.

 

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen